Mangler du spiritualitet i dit daglige liv?

Mangler du spiritualitet i dit daglige liv?

December 27, 2021 0 By admin

For nogle hundrede år siden skulle Nietzsche have sagt – gud er død. Om det var ham, der sagde det først, om han overhovedet sagde det, er svært at sige. 

I hvert fald kan vi sige, at guddommeligheden og religion har været nedadgående i mange i den vestlige verden. Særligt i Danmark har religion og spiritualitet en meget lille rolle. 

Vi bekender os dog ikke alle sammen til ateismen, men vil i stedet sige, at der er mere mellem himmel og jord, end vi går og tror. Spørgsmålet er dog, om du trænger til mere spiritualitet i dit liv? 

Et ateistisk og beregnende land

Verden er stor, ond, kold, klam og gudsforladt – i hvert fald hvis man retter blikket mod disse ting. 

Livet behøver dog ikke blive anset sådan. Vi har også i Danmark mange samfund, spirituelle åndehuler og endda uddannelser, som har noget med spiritualitet. Det kunne f.eks. være en clairvoyance uddannelse. 

En clairvoyance uddannelse kan tilbyde noget helt andet en de empiriske og åndsforladte videnskaber, du finder på universitetet. Det handler derimod netop om ånden, om det spirituelle og om at turde tro på noget, der ikke viser sig vores syn eller måleinstrumenter. 

Hvis en clairvoyance uddannelse lyder interessant, burde du klikke på https://charlottefrimann.dk/clairvoyance-coach-uddannelse/. Her kan du læse meget mere om, hvad en clairvoyance uddannelse egentlig består af. 

Du vil hurtigt opleve, hvordan livet ikke behøver at leves med det ateistiske og beregnende livssyn, som vi bliver mere og mere vant til i Danmark. 

Ånden danner vores liv

Tænk en smule tilbage i tiden. Menneskene har i størstedelen af deres levetid altid truet på og været overbeviste om, at der er noget større end livet selv. Eller at der er noget, der er livet selv måske. 

Det er svært at vide, hvad jægersamlerne havde af religiøse overbevisninger. I hvert fald ved vi, at de de samfund i dag, der stadig lever isoleret fra civilisationen og lever som jægersamlere er dybt spirituelle. Deres hverdag er fulde af muligheder og begrænsninger fra den spirituelle verden. De ser, lærer, dufter og forstår verden på en helt anden måde. 

Senere blev den vilde naturfilosofi, -religion eller –spiritualitet til de mere velkendte religioner som buddhisme, kristendom osv. Som stadig fylder enormt meget i mange menneskers liv. 

Fælles for det hele er den ånd, som de spirituelle og religiøse deler. De ved, at der er noget andet mere og får gennem denne ånd et sprog, en måde at se og tilgå verden. 

Mere mellem himmel og jord?

I virkeligheden er det underligt, at så mange mennesker i dag er helt overbeviste om, at der ikker noget efterliv. Det er første gang i menneskehedens utrolig lange historie, at denne ide er kommet frem. Og hvorfor skulle den være mere sand end alt mulig andet? 

Sådanne og lignende spørgsmål kan du få lov at beskæftige dig med på en clairvoyance uddannelse. Du kommer til at skulle forholde dig til verden og livet på en helt ny og forfriskende måde. 

Og ja, som må du spørge dig selv igen, er der mere mellem himmel og jord, end vi lige går og tror?